Saopštenja za javnost

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Formular prijave na oglas 

Odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca na stalnu funkciju zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 120/21 od 10. decembra 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 63/21 od 23. juna 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 48/21 od 13. maja 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu i Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu („Službeni glasnik RS”, broj 40/19 od 7. juna 2019. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Odluka o Predlogu kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 63/21 od 23. juna 2021. godine), objavljena 25.1.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 48/21 od 13. maja 2021. godine), objavljena 25.1.2022. godine 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Oglas za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca 

Obrazac prijave na javni konkurs 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca 

Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije i Smernice za primenu Etičkih načela – brošura 

Vodič za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca – Zaštita od nedozvoljenog uticaja 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima, objavljena 28.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima, objavljena 27.10.2021. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za viša javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva za osnovna javna tužilaštva 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Obaveštenje o izboru Poverljivog savetnika 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, viša javna tužilaštva 

Spisak lica koja su podnela prijavu na oglas za izbor javnih tužilaca 

Saopštenje za javnost Poverenika za samostalnost 

Formular prijave na oglas 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Formular prijave na oglas 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca 

Saopštenje za javnost 

Rang lista kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs