Saopštenja za javnost

Oglasi za prijem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Raspored ragovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 16.10.2019. godine. 

Raspored ragovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 15.10.2019. godine. 

Raspored ragovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 14.10.2019. godine. 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 26. septembar 2019. godine 

Saopštenje za javnost Etičkog odbora Državnog veća tužilaca 

Rezultati polaganja ispita od 6.09.2019. godine (Oglas objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 40/19 od 07.06.2019. i „Službenom glasniku RS“, broj 43/19 od 19.06.2019. godine) 

Rezultati polaganja ispita od 6.9.2019. godine 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta (test 6.9.2019. godine) 

Raspored razgovora sa kandidatima za viša javna tužilaštva 04.09.2019. godine 

Obaveštenje o polaganju ispita za zamenike javnih tužilaca 06.09.2019. godine 

Obaveštenje o polaganju zakletve u Narodnoj skupštini 25.07.2019. godine 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 43/19 od 19.06.2019. godine. 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 18.06.2019. godine 

Rezultati polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 30/19 od 24.04.2019. godine) od 14.06.2019. godine 

Rezultati polaganja ispita od 14.6.2019. godine. 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta od 14.6.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu objavljena 13.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu objavljena 13.06.2019. godine 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 40/19 od 7. juna 2019. godine. 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 07.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 10.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 07.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 06.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 05.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 04.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 03.06.2019. godine 

Obaveštenje o polaganju ispita za zamenike javnog tužioca 14.06.2019. godine 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 30/19 od 25.04.2019. godine. 

Oglas za izbor javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 30/19 od 25.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 23.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 22.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 19.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 18.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kndidatima 17.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kndidatima 16.04.2019. godine 

Lista kandidata koji su polagali ispit 29.03.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenika javnog tužioca 12.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenika javnog tužioca 11.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenika javnog tužioca 10.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenika javnog tužioca 15.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenika javnog tužioca 08.04.2019. godine 

Obaveštenje o polaganju ispita za zamenike javnih tužilaca 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca od 22.02.2019. (“Službeni glasnik RS”, broj 12/19) 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs