Saopštenja za javnost

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za viša javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva za osnovna javna tužilaštva 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Obaveštenje o izboru Poverljivog savetnika 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, viša javna tužilaštva 

Spisak lica koja su podnela prijavu na oglas za izbor javnih tužilaca 

Saopštenje za javnost Poverenika za samostalnost 

Formular prijave na oglas 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Formular prijave na oglas 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca 

Saopštenje za javnost 

Rang lista kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca 

Program organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca za period od 2022 do 2028. godine, Zagorke Dolovac 

Prezentacija programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca za period od 2022 do 2028. godine, Zagorke Dolovac 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva 

Saopštenje za javnost 

Formular prijave na oglas 

Oglas za izbor Republičkog javnog tužioca 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva 

Odluka o imenovanju Poverenika za samostalnost 

Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije i Smernice za primenu Etičkih načela 

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca 

Saopštenje za javnost 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca u Više javno tužilaštvo u Beogradu 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca u apelaciona javna tužilaštva 

Saopštenje Izborne komisije Državnog veća tužilaca 

Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 

Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca 

Odluka o imenovanju disciplinskih organa Državnog veća tužilaca 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom sprovođenja postupka imenovanja disciplinskih organa 

Odluka o izboru zamenika na trajnu funkkciju 

Oglas za izbor javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 75/20 od 15.05.2020. godine) 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs