Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 22.02.2019. (“Службени гласник РС”, број 12/19) 

Полагање заклетве за заменике јавног тужиоца 26.12.2018. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца објављен у “Службеном гласнику РС”, 96/18 од 11.12.2018. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца ТРЗ, АЈТ и ВЈТ од 04.12.2018. године 

Одлука о изменама и допунама правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 22.11.2018. године 

Одлука о избору заменика јавних тужилаца за виша јавна тужилаштва од 22.11.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Неготину , објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика jaвног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 22. новембра 2018. године 

Полагање заклетве за изабране заменике јавног тужиоца 22.11.2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за Тужилаштво за ратне злочине 21.11.2018. 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 13.11.2018 године. 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 14.11.2018 године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва од 05.11.2018. до 08.11.2018. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Избор заменика Тужиоца за ратне злочине. 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs