Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Полагање заклетве за изабране заменике јавног тужиоца 22.11.2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за Тужилаштво за ратне злочине 21.11.2018. 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 13.11.2018 године. 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 14.11.2018 године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва од 05.11.2018. до 08.11.2018. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Избор заменика Тужиоца за ратне злочине. 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. октобра 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима од 22.10. до 26.10.2018. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 13.10.2018. године 

Резултати полагања испита од 13.10.2018. године, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 70/18 од 21. септембра 2018. године) 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 10.10.2018. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца, након спроведеног поступка по приговору 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Обавештење поводом огласа за избор јавних тужилаца – полагање писаног теста 

Распоред разговора са кандидатима 10.10.18. године. 

Распоред разговора са кандидатима 09.10.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима 08.10.2018 године. 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање испита 

Распоред разговора са кандидатима 05.10.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима 04.10.2018 године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs