Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Мишљење ДВТ на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије 

Саопштење ДВТ на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Оглас за избор јавних тужилаца 22.11.2017 

Допис министру финансија 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца 

Допис Влади поводом огласа за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Формулар пријаве на оглас 

Посебан каталог звања и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs