Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Препорука повереника 

Јединствене листе кандидата за заменике јавних тужилаца – 9.6.2017 године у 21.30 часова 

Распоред кандидата за заменике јавних тужилаца 12.06.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца од 05.06.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика Тужиоца за ратне злочине 

Листе кандидата који су поднели пријаве на огласе за избор заменика јавног тужиоца по огласима објављеним у „Службеном гласнику РС“, број 16/17, 30/17 и 41/17). – 25.5.2017 у 15.30 часова (преузимање листе се врши преко “mozzila“ претраживача) 

Резултати испита за оцену стручности и оспособљености кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца – 18.5.2017 године 

Одлука o начину оцењивања изреке оптужног акта 

Списак кандидата који полажу испит 18.05.2017. године. 

Одлука испитне комисије 

Обавештење о полагању испита 

Одлука о избору заменика председника Државног већа тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду од 28.04.2017. године 

Допис повереника за самосталност јавним тужилаштвима 

Одлука о Поверенику за самосталност 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима од 31.3.2017. године 

Oдлукa о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 8/17 од 03.02.2017. године) 

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 36/16 од 08.04.2016. године) 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у вишим и основним јавним тужилаштвима 

Одлука о избору заменика тужиоца за организовани криминал 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Одлука Државног већа тужилаца о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва. А бр 50/17 од 02.02.2017. 

Предлог одлуке за први избор заменика јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у Сомбору 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs