Саопштења за јавност

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за примену Eтичких начела – брошура 

Водич за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца – Заштита од недозвољеног утицаја 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима, објављена 28.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за виша јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва за основна јавна тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, Тужилаштво за организовани криминал 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за Тужилаштво за организовани криминал 

Обавештење о избору Поверљивог саветника 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, виша јавна тужилаштва 

Списак лица која су поднела пријаву на оглас за избор јавних тужилаца 

Саопштење за јавност Повереника за самосталност 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Саопштење за јавност 

Ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва кандидата за избор Републичког јавног тужиоца за период од 2022 до 2028. године, Загорке Доловац 

Презентација програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва кандидата за избор Републичког јавног тужиоца за период од 2022 до 2028. године, Загорке Доловац 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Саопштење за јавност 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Одлука о именовању Повереника за самостaлност 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за примену Eтичких начела 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца 

Саопштење за јавност 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво у Београду 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у апелациона јавна тужилаштва 

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца 

Одлука о именовању дисциплинских органа Државног већа тужилаца 

Распоред разговора са кандидатима поводом спровођења поступка именовања дисциплинских органа 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs