Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца

Оглас за избор заменика Тужиоца за ратне злочине

Листе кандидата који су поднели пријаве на огласе за избор заменика јавног тужиоца по огласима објављеним у „Службеном гласнику РС“, број 16/17, 30/17 и 41/17). – 25.5.2017 у 15.30 часова (преузимање листе се врши преко “mozzila“ претраживача)

Резултати испита за оцену стручности и оспособљености кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца – 18.5.2017 године

Одлука o начину оцењивања изреке оптужног акта

Списак кандидата који полажу испит 18.05.2017. године.

Одлука испитне комисије

Обавештење о полагању испита

Одлука о избору заменика председника Државног већа тужилаца

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду од 28.04.2017. године

Допис повереника за самосталност јавним тужилаштвима

Одлука о Поверенику за самосталност

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима од 31.3.2017. године

Oдлукa о избору заменика Републичког јавног тужиоца

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 8/17 од 03.02.2017. године)

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у вишим и основним јавним тужилаштвима

Одлука о избору заменика тужиоца за организовани криминал

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца

Одлука Државног већа тужилаца о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва. А бр 50/17 од 02.02.2017.

Предлог одлуке за први избор заменика јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у Сомбору

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за организовани криминал, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Листа кандидата за избор јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 80/16 од 30.09.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Саопштење за јавност-анализа потреба ЈТ

Табела-анализа потребног броја заменика јавних тужилаца

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs