Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Обавештење о полагању испита за заменике јавног тужиоца 14.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Оглас за избор јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 23.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 22.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 19.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 18.04.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 17.04.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 16.04.2019. године 

Листа кандидата који су полагали испит 29.03.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 12.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 11.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 10.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 15.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 08.04.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 22.02.2019. (“Службени гласник РС”, број 12/19) 

Одлука о изменама и допунама правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs