Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Допис повереника за самосталност јавним тужилаштвима

Одлука о избору Повереника за самосталност

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима од 31.3.2017. године

Oдлукa о избору заменика Републичког јавног тужиоца

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 8/17 од 03.02.2017. године)

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у вишим и основним јавним тужилаштвима

Одлука о избору заменика тужиоца за организовани криминал

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца

Одлука Државног већа тужилаца о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва. А бр 50/17 од 02.02.2017.

Предлог одлуке за први избор заменика јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у Сомбору

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за организовани криминал, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године)

Листа кандидата за избор јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 80/16 од 30.09.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године)

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена

Саопштење за јавност-анализа потреба ЈТ

Табела-анализа потребног броја заменика јавних тужилаца

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs