Саопштења за јавност

Огласи за пријем јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Одлука о максималном броју запослених у Државном већу тужилаца за 2019. годину 

Одлуку о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 30.10.2019. године 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 16.10.2019. године. 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 15.10.2019. године. 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 14.10.2019. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 26. септембар 2019. године 

Саопштење за јавност Етичког одбора Државног већа тужилаца 

Резултати полагања испита од 6.09.2019. године (Оглас објављен у „Службеном гласнику РС“, број 40/19 од 07.06.2019. и „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године) 

Резултати полагања испита од 6.9.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта (тест 6.9.2019. године) 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва 04.09.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 06.09.2019. године 

Обавештење о полагању заклетве у Народној скупштини 25.07.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 18.06.2019. године 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 30/19 од 24.04.2019. године) од 14.06.2019. године 

Резултати полагања испита од 14.6.2019. године. 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 14.6.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву објављена 13.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 13.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 10.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 06.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 05.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 04.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 03.06.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавног тужиоца 14.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs