Konkursi

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca 

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Oglas za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca 

Obrazac prijave na javni konkurs 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca 

Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Poslovna komunikacija 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Digitalna pismenost 

Baza pitanja sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima, objavljena 28.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima, objavljena 27.10.2021. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima, objavljena 27.10.2021. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za viša javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva za osnovna javna tužilaštva 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za Tužilaštvo za organizovani kriminal 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, viša javna tužilaštva 

Slisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje položaja 

Spisak lica koja su podnela prijavu na oglas za izbor javnih tužilaca 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Poslovna komunikacija 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Digitalna pismenost 

Baza pitanja sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije 

Interni konkurs za popunjavanje položaja 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca 

Rang lista kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca 

Oglas za izbor Republičkog javnog tužioca 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva 

Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 

Obrasci 

Odluka o izboru zamenika na trajnu funkkciju 

Oglas za izbor javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 75/20 od 15.05.2020. godine) 

Obaveštenje o polaganju zakletve za izabrane zamenike javnnih tužilaca 20.02.2020. godine 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs