Konkursi

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, objavljena 13. novembra 2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 30.10.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za zamenike javnih tužilaca 26. septembar 2019. godine 

Rezultati polaganja ispita od 6.09.2019. godine (Oglas objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 40/19 od 07.06.2019. i „Službenom glasniku RS“, broj 43/19 od 19.06.2019. godine) 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta (test 6.9.2019. godine) 

Rezultati polaganja ispita od 6.9.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima za viša javna tužilaštva 04.09.2019. godine 

Obaveštenje o polaganju ispita za zamenike javnih tužilaca 06.09.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici objavljena 18.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 18.06.2019. godine 

Rezultati polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 30/19 od 24.04.2019. godine) od 14.06.2019. godine 

Rezultati polaganja ispita od 14.6.2019. godine 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta od 14.6.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu objavljena 13.06.2019. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu objavljena 13.06.2019. godine 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 40/19 od 7. juna 2019. godine. 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 07.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 10.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 07.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 06.06.2019. godine 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca za viša i apelaciona javna tužilaštva. 

Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca koji se bira prvi put 

Raspored razgovora sa kandidatima 05.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 04.06.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 03.06.2019. godine 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 30/19 od 25.04.2019. godine. 

Oglas za izbor javnih tužilaca objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 30/19 od 25.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu objavljena 17.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu objavljena 17.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu objavljena 17.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 17.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu objavljena 17.04.2019. godine 

Rang lista kandidata za zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu objavljena 17.04.2019. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima 23.04.2019. godine 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs