Конкурси

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Образац пријаве на јавни конкурс 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

База питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима, објављена 28.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за виша јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва за основна јавна тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, Тужилаштво за организовани криминал 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за Тужилаштво за организовани криминал 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, виша јавна тужилаштва 

Слисак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја 

Списак лица која су поднела пријаву на оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

База питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Интерни конкурс за попуњавање положаја 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Обрасци 

Одлука о избору заменика на трајну функкцију 

Оглас за избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 75/20 од 15.05.2020. године) 

Обавештење о полагању заклетве за изабране заменике јавнних тужилаца 20.02.2020. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs