Конкурси

Резултати полагања испита од 08.09.2018. године поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 97/17 од 01. новембра 2017. године, „Службени гласник РС”, број 46/18 од 15. јуна 2018. године, „Службени гласник РС”, број 37/18 од 11. маја 2018. године и „Службени гласник РС”, број 59/18 од 31. јула 2018. године) 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у среду 26.9.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у уторак 25.9.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у понеделјак 24.9.2018. године. 

Одлуку о избору заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду. 

Ранг листа кандидата за заменика Тужиоца за ратне злочине 

Коначна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 08.09.2018 године. 

Распоред разговора са кандидатима од 10.09.2018. до 14.09.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 07. септембра 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 05.09.2018. године 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање Испита 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 31.07.2018. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво у Београду 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 15.06.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 14. јуна 2018. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 11.05.2018. године 

Полагање заклетве у Народној скупштини 12.04.2018.године у 12 часова 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs