Конкурси

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 24.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 25.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 23.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 22.01.18. године 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 08.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 07.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 06.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 05.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 04.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 29.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 28.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 27.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 24.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 23.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 22.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа објављеног у “Службеном гласнику РС”, бр. 86/17 од 22.09.2017. и 92/17 од 13.10.2017. године 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs