Конкурси

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Оглас за избор јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. годинe 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 23.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 22.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 19.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 18.04.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Рашки објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 08.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 08.04.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 16.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 12.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 11.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 10.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 15.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 08.04.2019. године 

Резултати полагања испита од 29.03.2019. године, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 96/18 од 11.12.2018. године и 12/19 од 22.02.2019. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 29.03.2019. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs