Конкурси

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 11.05.2018. године 

Полагање заклетве у Народној скупштини 12.04.2018.године у 12 часова 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs