Конкурси

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво у Београду 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 15.06.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 14. јуна 2018. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 11.05.2018. године 

Полагање заклетве у Народној скупштини 12.04.2018.године у 12 часова 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs