Конкурси

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 30.10.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 26. септембар 2019. године 

Резултати полагања испита од 6.09.2019. године (Оглас објављен у „Службеном гласнику РС“, број 40/19 од 07.06.2019. и „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта (тест 6.9.2019. године) 

Резултати полагања испита од 6.9.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва 04.09.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 06.09.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 18.06.2019. године 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 30/19 од 24.04.2019. године) од 14.06.2019. године 

Резултати полагања испита од 14.6.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 14.6.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву објављена 13.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 13.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 10.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 06.06.2019. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за виша и апелациона јавна тужилаштва. 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца који се бира први пут 

Распоред разговора са кaндидатима 05.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 04.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 03.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Оглас за избор јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. годинe 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 23.04.2019. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs