Sandra Kulezić

Početna > Članovi > Sandra Kulezić

 

Biografija

Sandra-KulezicSandra Kulezić
Član Državnog veća tužilaca

 

OBRAZOVANJE
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1997. godine.
– Pravosudni ispit položila juna 2001. godine.

 

RADNO ISKUSTVO
– Opštinski sud u Šapcu: sudijski pripravnik (oktobar 1997. godine – januar 2002. godine). Po položenom pravosudnom ispitu, u istom sudu radila je na radnom mestu stručnog saradnika (februar 2002. godine – januar 2004. godine).
– Opštinsko javno tužilaštvo u Šapcu: zamenik javnog tužioca (januar 2004. godine – decembar 2009. godine).
– Ministarstvo građevinarstva i urbanizma: savetnik za normativne poslove i član radne grupe za izradu Pravilnika o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije, Pravilnika o projektovanju i izgradnji stambenih zgrada i stanova i Pravilnika o arhitektonskim konkursima (novembar 2011. godine – oktobar 2012. godine).
– Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu: zamenik javnog tužioca (od 01.10.2012. godine).
– Izborni član Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine).

 

STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I DRUGE AKTIVNOSTI
– Učestvovala na brojnim stručnim seminarima i obukama iz različitih oblasti, kao što su: zabrana diskriminacije, saradnja javnog tužilaštva i policije, zaštita od nasilja u porodici, sprovođenje javnotužilačke istrage, zaštita podataka i sl.
– Učestvovala na više seminara u okviru naprednog programa obuke o veštinama zastupanja predmeta na glavnom pretresu, koji su organizovani od strane Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde SAD i Ambasade SAD u Beogradu.
– Nakon završene obuke za instruktora obuke o veštinama zastupanja na glavnom pretresu, angažovana kao predavač na projektu „Unapređenje veština zastupanja predmeta na suđenju za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca u Srbiji“, u organizaciji Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde SAD i Ambasade SAD u Beogradu.
– Član Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
– Od marta 2015. godine član Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs