Сандра Кулезић

Почетна > Чланови > Сандра Кулезић

 

Биографија

Sandra-KulezicСандра Кулезић
Члан Државног већа тужилаца

 

ОБРАЗОВАЊЕ
– Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1997. године.
– Правосудни испит положила јуна 2001. године.

 

РАДНО ИСКУСТВО
– Општински суд у Шапцу: судијски приправник (октобар 1997. године – јануар 2002. године). По положеном правосудном испиту, у истом суду радила је на радном месту стручног сарадника (фебруар 2002. године – јануар 2004. године).
– Општинско јавно тужилаштво у Шапцу: заменик јавног тужиоца (јануар 2004. године – децембар 2009. године).
– Министарство грађевинарства и урбанизма: саветник за нормативне послове и члан радне групе за израду Правилника о начину рада, поступку, саставу, начину избора и разрешења судија Суда части Инжењерске коморе Србије, Правилника о пројектовању и изградњи стамбених зграда и станова и Правилника о архитектонским конкурсима (новембар 2011. године – октобар 2012. године).
– Основно јавно тужилаштво у Шапцу: заменик јавног тужиоца (од 01.10.2012. године).
– Изборни члан Државног већа тужилаца (од 06.04.2016. године).

 

СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
– Учествовала на бројним стручним семинарима и обукама из различитих области, као што су: забрана дискриминације, сарадња јавног тужилаштва и полиције, заштита од насиља у породици, спровођење јавнотужилачке истраге, заштита података и сл.
– Учествовала на више семинара у оквиру напредног програма обуке о вештинама заступања предмета на главном претресу, који су организовани од стране Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, Мисије OEBS-а у Србији, Министарства правде САД и Амбасаде САД у Београду.
– Након завршене обуке за инструктора обуке о вештинама заступања на главном претресу, ангажована као предавач на пројекту „Унапређење вештина заступања предмета на суђењу за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца у Србији“, у организацији Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, Мисије OEBS-а у Србији, Министарства правде САД и Амбасаде САД у Београду.
– Члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.
– Од марта 2015. године члан Управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs