Бирачки спискови, бирачка места и бирачки одбори


29-10-2020
  • Састављање овереног извода из бирачког списка – до 29.10.2020. године
  • Одређивање броја и адреса бирачких места – до 29.10.2020. године
  • Образовање бирачких одбора – до 29.10.2020. године
Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs