Utvrđivanje konačnih izbornih lista


24-10-2020

Utvrđivanje konačnih izbornih lista – najkasnije do 24.10.2020. godine u 00:00

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs