Sprovođenje izbora


09-11-2020 07:30 - 09-11-2020 14:00

Predaja izbornog materijala – do 09.11.2020. godine, od 07.30 do 14.00 časova

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs