Rok za podnošenje kandidacione prijave


02-10-2020 00:00 - 16-10-2020 00:00

Rok za podnošenje kandidacione prijave

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs