Vladimir Đukanović

Početna > Članovi > Vladimir Đukanović

Vladimir Đukanović, rođen 02.03.1979. u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2005.godine, 2010.godine odbranio master rad na temu „Krivično pravo u zakoniku knjaza Danila Petrovića“. Pravosudni ispit položio 2016.godine. Doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Advokat i narodni poslanik, predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Vladimir Djukanovic
Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs