Tatjana Lagumdžija

Početna > Članovi > Tatjana Lagumdžija
Tatjana Lagumdzija

 

Biografija

 

Tatjana Lagumdžija
Član Državnog veća tužilaca

 

OBRAZOVANJE
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987. godine, u roku, sa prosečenom ocenom 9,42. U toku studija dodeljeno joj je više univerzitetskih nagrada.
– Pravosudni ispit položila 1991. godine sa odličnim uspehom.

 

RADNO ISKUSTVO
– Viši sud u Novom Sadu (kasnije Okružni sud u Novom Sadu): sudijski pripravnik (oktobar 1989. godine – decembar 1991. godine).
– DOO „Mark“ iz Novog Sada, gde je radila kao diplomirani pravnik na poslovima zastupanja do septembra 1994. godine.
– Okružno javno tužilaštvo u Novom Sadu: viši stručni saradnik (septembar 1994. godine – oktobar 1995. godine), zatim samostalni stručni saradnik (oktobar 1995. godine – maj 1998. godine) i savetnik (maj 1998. godine). Nakon toga, 26.05.1998. godine izabrana je za zamenika javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, i taj posao obavljala je do 14.10.2004. godine.
– Akcionarsko društvo za osiguranje i reosiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad: na poslovima Direktora sektora za zastupanje i regrese (oktobar 2004. godine – decembar 2009. godine).
– Više javno tužilaštvo u Subotici: javni tužilac (januar 2010. godine – decembar 2013. godine).
– Više javno tužilaštvo u Novom Sadu: v.f javnog tužioca (januar 2014. godine -april 2016. godine).
– Izborni član Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine).

 

STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I DRUGE AKTIVNOSTI
– Objavila više stručnih radova u stručnim publikacijama Okružnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, kao i u Biltenu Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu.
– Učestvovala na brojnim stručnim seminarima iz oblasti krivičnog prava u organizaciji međunarodnih institucija.
– Obavljajući funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici i vršioca funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu bila predavač i učesnik na mnogim seminarima i stručnim skupovima iz oblasti krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava.
– Skupština Privredne komore Srbije na sednici održanoj 12.06.2008. godine izabrala ju je za sudiju Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.
– Bila je član Komisije za pravna pitanja koju bira i imenuje Skupština udruženja osiguravača Srbije, a u mandatnom periodu od dve godine, počev od 2007. godine do 2009. godine, bila je predsednik ove Komisije.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs