Татјана Лагумџија

Почетна > Чланови > Татјана Лагумџија
Tatjana-Lagumdzija

 

Биографија

 

Татјана Лагумџија
Члан Државног већа тужилаца

 

ОБРАЗОВАЊЕ
– Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1987. године, у року, са просеченом оценом 9,42. У току студија додељено јој је више универзитетских награда.
– Правосудни испит положила 1991. године са одличним успехом.

 

РАДНО ИСКУСТВО
– Виши суд у Новом Саду (касније Окружни суд у Новом Саду): судијски приправник (октобар 1989. године – децембар 1991. године).
– ДОО „Марк“ из Новог Сада, где је радила као дипломирани правник на пословима заступања до септембра 1994. године.
– Окружно јавно тужилаштво у Новом Саду: виши стручни сарадник (септембар 1994. године – октобар 1995. године), затим самостални стручни сарадник (октобар 1995. године – мај 1998. године) и саветник (мај 1998. године). Након тога, 26.05.1998. године изабрана је за заменика јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду, и тај посао обављала је до 14.10.2004. године.
– Акционарско друштво за осигурање и реосигурање „ДДОР Нови Сад“ Нови Сад: на пословима Директора сектора за заступање и регресе (октобар 2004. године – децембар 2009. године).
– Више јавно тужилаштво у Суботици: јавни тужилац (јануар 2010. године – децембар 2013. године).
– Више јавно тужилаштво у Новом Саду: в.ф јавног тужиоца (јануар 2014. године -април 2016. године).
– Изборни члан Државног већа тужилаца (од 06.04.2016. године).

 

СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
– Објавила више стручних радова у стручним публикацијама Окружног јавног тужилаштва у Новом Саду, као и у Билтену Републичког јавног тужилаштва у Београду.
– Учествовала на бројним стручним семинарима из области кривичног права у организацији међународних институција.
– Обављајући функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици и вршиоца функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду била предавач и учесник на многим семинарима и стручним скуповима из области кривичног материјалног и кривичног процесног права.
– Скупштина Привредне коморе Србије на седници одржаној 12.06.2008. године изабрала ју је за судију Суда части при Привредној комори Србије.
– Била је члан Комисије за правна питања коју бира и именује Скупштина удружења осигуравача Србије, а у мандатном периоду од две године, почев од 2007. године до 2009. године, била је председник ове Комисије.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs