Svetlana Nenadić

Početna > Članovi > Svetlana Nenadić
Svetlana Nenadic

Biografija

Svetlana Nenadić

Član Državnog veća tužilaca

 

OBRAZOVANJE
– Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine.
– Pravosudni ispit položila juna 2005. godine.
– Master akademske studije završila je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodnopravni, odbranivši rad na temu „Povreda ljudskih prava u krivičnom postupku, praksa Evropskog suda za ljudska prava“.
– Trenutno je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodnopravna naučna oblast.

 

RADNO ISKUSTVO
– Okružno javno tužilaštvo u Beogradu: pripravnik volonter (februar 2003. godine – januar 2004. godine) i pripravnik (januar 2004. godine – januar 2006. godine).
– Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu: tužilački saradnik (januar 2006. godine – jul 2007. godine) i viši tužilački saradnik (jul 2007. godine – decembar 2009. godine).
– Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu: zamenik javnog tužioca (od 01.01.2010. godine).
– Izborni član Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine).

 

STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I DRUGE AKTIVNOSTI
– Objavila više publikacija iz oblasti krivičnog prava i javnog tužilaštva, kao autor i koautor.
– Pohađala specijalističke kurseve.
– Govori engleski jezik.
– Član Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
– Od 2015. godine član Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
– Učestvovala u brojnim projektima u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs