Др Светлана Ненадић

Почетна > Чланови > Др Светлана Ненадић
Svetlana-Nenadic

Биографија

Светлана Ненадић

Члан Државног већа тужилаца

 

ОБРАЗОВАЊЕ
– Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године.
– Правосудни испит положила јуна 2005. године.
– Мастер академске студије завршила је 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, смер међународноправни, одбранивши рад на тему „Повреда људских права у кривичном поступку, пракса Европског суда за људска права“.
– Тренутно је на докторским студијама на Правном факултету Универзитета у Београду, међународноправна научна област.

 

РАДНО ИСКУСТВО
– Окружно јавно тужилаштво у Београду: приправник волонтер (фебруар 2003. године – јануар 2004. године) и приправник (јануар 2004. године – јануар 2006. године).
– Прво општинско јавно тужилаштво у Београду: тужилачки сарадник (јануар 2006. године – јул 2007. године) и виши тужилачки сарадник (јул 2007. године – децембар 2009. године).
– Прво основно јавно тужилаштво у Београду: заменик јавног тужиоца (од 01.01.2010. године).
– Изборни члан Државног већа тужилаца (од 06.04.2016. године).

 

СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
– Објавила више публикација из области кривичног права и јавног тужилаштва, као аутор и коаутор.
– Похађала специјалистичке курсеве.
– Говори енглески језик.
– Члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.
– Од 2015. године члан Управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.
– Учествовала у бројним пројектима у организацији Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs