Stanislav Dukić

Početna > Članovi > Stanislav Dukić
Stanislav Dukic

Biografija

Stanislav Dukić
Član Državnog veća tužilaca

 

OBRAZOVANJE
– Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine.
– Pravosudni ispit položio u maju mesecu 2001. godine.

 

RADNO ISKUSTVO
– Advokatska kancelarija: advokatski pripravnik (1998. godine – 1999. godine).
– Opštinsko javno tužilaštvo u Kraljevu: tužilački pripravnik (1999. godine – 2001. godine).
– Advokatska kancelarija: radio kao advokat u sopstvenoj advokatskoj kancelariji u Kraljevu (od 2002. godine do decembra 2009. godine).
– Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru: javni tužilac (januar 2010. godine – decembar 2015. godine).
– Više javno tužilaštvo u Beogradu: zamenik javnog tužioca (januar 2016. godine – april 2016. godine).
– Izborni član Državnog veća tužilaca (od 06.04.2016. godine).

 

STRUČNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I DRUGE AKTIVNOSTI
– Objavio više naučnih i stručnih radova, kao koautor, iz oblasti upotrebe jezika i pisma u postupcima pred krivičnim sudovima u Republici Srbiji i specijalizacije tužilaca kao vid efikasnije borbe protiv kriminala.
– Učestvovao na brojnim stručnim seminarima iz oblasti Trgovine ljudima, pri čemu je boravio i na studijskom putovanju u SAD 2011. godine, kojom prilikom je prezentovao kolegama iz SAD naše predmete iz oblasti borbe protiv Trgovine ljudima.
– Učestvovao i na brojnim stručnim seminarima i obukama iz različitih oblasti, kao što su: odgovornost pravnih lica za krivična dela, sporazum o priznanju krivice, međunarodna pravna pomoć i saradnja.
– Učestvovao na više seminara u okviru osnovnog i naprednog programa obuke o veštinama zastupanja predmeta na glavnom pretresu, koji su organizovani od strane Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde SAD i Ambasade SAD u Beogradu.
– Nakon završene obuke za instruktora obuke o veštinama zastupanja na glavnom pretresu, bio je angažovan kao predavač na projektu „Unapređenje veština zastupanja predmeta na suđenju za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca u Srbiji“, u organizaciji Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde SAD i Ambasade SAD u Beogradu.
– Član Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs