Станислав Дукић

Почетна > Чланови > Станислав Дукић
Stanislav-Dukic

Биографија

Станислав Дукић
Члан Државног већа тужилаца

 

ОБРАЗОВАЊЕ
– Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1997. године.
– Правосудни испит положио у мају месецу 2001. године.

 

РАДНО ИСКУСТВО
– Адвокатска канцеларија: адвокатски приправник (1998. године – 1999. године).
– Општинско јавно тужилаштво у Краљеву: тужилачки приправник (1999. године – 2001. године).
– Адвокатска канцеларија: радио као адвокат у сопственој адвокатској канцеларији у Краљеву (од 2002. године до децембра 2009. године).
– Више јавно тужилаштво у Новом Пазару: јавни тужилац (јануар 2010. године – децембар 2015. године).
– Више јавно тужилаштво у Београду: заменик јавног тужиоца (јануар 2016. године – април 2016. године).
– Изборни члан Државног већа тужилаца (од 06.04.2016. године).

 

СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
– Објавио више научних и стручних радова, као коаутор, из области употребе језика и писма у поступцима пред кривичним судовима у Републици Србији и специјализације тужилаца као вид ефикасније борбе против криминала.
– Учествовао на бројним стручним семинарима из области Трговине људима, при чему је боравио и на студијском путовању у САД 2011. године, којом приликом је презентовао колегама из САД наше предмете из области борбе против Трговине људима.
– Учествовао и на бројним стручним семинарима и обукама из различитих области, као што су: одговорност правних лица за кривична дела, споразум о признању кривице, међународна правна помоћ и сарадња.
– Учествовао на више семинара у оквиру основног и напредног програма обуке о вештинама заступања предмета на главном претресу, који су организовани од стране Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, Мисије OEBS-а у Србији, Министарства правде САД и Амбасаде САД у Београду.
– Након завршене обуке за инструктора обуке о вештинама заступања на главном претресу, био је ангажован као предавач на пројекту „Унапређење вештина заступања предмета на суђењу за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца у Србији“, у организацији Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, Мисије OEBS-а у Србији, Министарства правде САД и Амбасаде САД у Београду.
– Члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs