Polaganje ispita za zamenika javnog tužioca

Početna > Aktuelno > Polaganje ispita za zamenika javnog tužioca

IMG-d5e35f7314ba74b792493b750deaae95-VPovodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca („Službenik glasnik RS”, broj 86/17 od 22.09.2017. godine) i  („Službeni glasnik RS”, IMG-848dc452afe081148b96e90b5fefefc3-Vbroj 92/17 od 13.10.2017. godine), Državno veće tužilaca je, dana 10.11.2017. godine, sprovelo ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca, u skladu sa odredbama člana 2. i 4. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i opsosobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamnika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 82/17).

Ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata sastojao se od testa i izrade izreke optužnog akta. Od ukupno 144 kandidata koji su bili u obavezi da polažu ispit, polaganju ispita prisustvovalo je 132 kandidata. Nakon identifikacije i registracije kandidata, prvi deo ispita je počeo u 10:35 i trajao do 11:35, dok je drugi deo ispita počeo u 12:30 i trajao je do 13:30 časova. Ispit se sastojao od testa i izrade izreke optužnog akta. Test se sastojao od 20 pitanja iz Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika.IMG-d2ecbd5969d4b43105b378e58c2b187d-V

Ispit je protekao regularno bez nepravilnosti i svi kandidati su prošli postupak šifrovanja, čime je obezbeđena anonimnost samih kandidata.

Zahvalni smo svim kandidatima koji su ispoštovali celokupnu proceduru i što je sve proteklo u najboljem redu.IMG-2f73b863c848a4feabb7478046c900d3-V

 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs