Okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina

Početna > Aktuelno > Okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina

                                                       Saopštenje

1.2.3U Palati „Srbija“ dana 30.09.2016. godine održan je Okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina pravnoj pomoći, na kome su predstavljeni rezultati rada zajedničke Radne grupe Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za procenu pristupa nacionalnih manjina pravnoj pomoći. Nakon pozdravnih reči moderatora i višeg savetnika  DVT-a za međunarodnu saradnju i projekte, Marijane Santrač, prisutnima je dobrodošlicu poželela direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, koja je predočila osnovne podatke o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pohvalila udruženo angažovanje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, koje je, prema njenoj oceni, doprinelo ostvarivanju kvalitativnog napretka u primeni pomenutog Akcionog plana u pravosuđu.

 

Sekretar Državnog veća tužilaca, Tomo Zorić, održao je govor u kome je predstavio zalaganje Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva u radu Radne grupe, pri čemu je istakao značaj unapređivanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina, kao sastavni deo dostizanja neophodnih standarda u proceduri pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji. Pored toga, sekretar je informisao prisutne o angažovanju Državnog veća tužilaca na ispunjenju obaveza predviđenih Akcionim  planom za poglavlje 23 i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i o planiranim aktivnostima u okviru IPA Projekta 2013 “Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca“.

 

Član Visokog saveta sudstva i predsednik Radne grupe VSS-a i DVT-a  za procenu pristupa nacionalnih manjina pravnoj pomoći, sudija Sava Đurđić, i član Državnog veća tužilaca i zajedničke Radne grupe, Tatjana Lagumdžija, predstavili su rezultate Analize pristupa nacionalnih manjina pravnoj pomoći, koja se sastoji od analize zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima i javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, i analize upotrebe jezika nacionalnih manjina u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Nakon toga, održana je diskusija u kojoj su učešće uzeli predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs