NACIONALNI SASTAV U TUŽILAŠTVIMA I SUDOVIMA SANDŽAKA

Početna > Aktuelno > NACIONALNI SASTAV U TUŽILAŠTVIMA I SUDOVIMA SANDŽAKA

NACIONALNI SASTAV U TUŽILAŠTVIMA I SUDOVIMA SANDŽAKA: PROFESIONALIZAM ILI PRIPADNOST­­?

 

 

IMG-6934df1bc1fa9ba248e19633d821554c-V (1)Dana 20. decembra u Kulturnom centru Novog Pazara, održana je tribina u saradnji sa ambasadom Švajcarske, na temu nacionalnog sastava u tužilaštvima i sudovima Sandžaka. Na tribini kojom je moderirala novinarka Elzana Đulović, učestvovali su u svojstvu panelista, Stanislav Dukić, član Državnog veća tužilaca, Izet Suljević, predsednik Višeg suda u Novom Pazaru i Dragan Popović, direktor kuće „Ljudskih prava“.

„Prilikom odlučivanja po poslednjem konkursu za izbor zamenika javnih tužilaca u Osnovnim javnim tužilaštvima, Državno veće tužilaca je prvi put primenilo posebna pravila o odlučivanju, pri predlaganju kandidata za zamenika javnog tužioca u Javnim tužilaštvima na području lokalnih samouprava u kojima je u službenoj upotrebi jezik ili pismo nacionalne manjine. Ova pravila su predviđena novim Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca i dobila su punu podršku u izveštaju Evropske komisije. Po tim pravilima, veće, po pravilu bira, odnosno predlaže kandidata one nacionalne pripadnosti čiji bi izbor, odnosno predlaganje doprinelo srazmernosti nacionalnog sastava  i to najviše rangiranog kandidata te nacionalne pripadnosti ukoliko njegova ocena odnosno broj bodova nisu ispod 90 % ocene, odnosno broja bodova prvorangiranog kadidata. Veće smatra da je ovo prava mera odnosa profesionalizma i pripadnosti određenoj nacije. Naravno, ova pravila se primenjuju samo na kandidate koji se u konkursnoj dokumentaciji izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti i daju saglasnost veću za primenu posebnih pravila. Da bi se na ovaj način obezbedila puna i efektivna ravnopravnost između pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika većinske nacije, veće je, pre donošenja odluke o izboru kandidata od Republičkog zavoda za statistiku pribavilo podatke o nacionalnom sastavu stanovništva na teritoriji koje pokriva Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, a od tog tužilaštva je pribavljen podatak o nacionalnom sastavu nosilaca javnotužilačke funkcije“- izjavio je Stanislav Dukić.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs