Саопштења за јавност

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Саопштење за јавност 

Ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва кандидата за избор Републичког јавног тужиоца за период од 2022 до 2028. године, Загорке Доловац 

Презентација програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва кандидата за избор Републичког јавног тужиоца за период од 2022 до 2028. године, Загорке Доловац 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Саопштење за јавност 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Одлука о именовању Повереника за самостaлност 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за примену Eтичких начела 

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца 

Саопштење за јавност 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво у Београду 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у апелациона јавна тужилаштва 

Саопштење Изборне комисије Државног већа тужилаца 

Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Одлука о избору председника, чланова и заменика Изборне комисије Државног већа тужилаца 

Одлука о именовању дисциплинских органа Државног већа тужилаца 

Распоред разговора са кандидатима поводом спровођења поступка именовања дисциплинских органа 

Одлука о избору заменика на трајну функкцију 

Оглас за избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 75/20 од 15.05.2020. године) 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs