Повереник за самосталност

Извештај о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилaчке функције, за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године 

Извештај о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилачке функције, за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 4/23 од 4. априла 2023. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 3/23 од 27. фебруара 2023. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 13/22 од 5. децембра 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 12/22 од 5. децембра 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 10,11/22 од 1. децембра 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 9/22 од 29. новембра 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 3/22 од 21. јула 2022. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 2/22 од 21. јула 2022. године 

Извештај о недозвољеном утицају на носиоце јавнотужилачке функције, за период од 23. априла до 31. децембра 2021. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 3/21 од 13.9.2021. године 

Мишљење Повереника за самосталност ДВТ ПС 2/21 од 14.9.2021. године 

Саопштење за јавност Повереника за самосталност 

Извештај ДВТ ПС 16/19 од 31.10.2019. Године. 

Извештај ДВТ ПС 5/19 од 03.06.2019. Године. 

Обавештење ДВТ ПС 14/18 од 27.05.2019. године 

Мишљење ДВТ ПС 9/19 од 20.05.2019. године 

Мишљење ДВТ ПС 15/18 од 10.04.2019. године 

службена белешка ДВТ ПС 4-18 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs