Конкурси

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, виша јавна тужилаштва 

Слисак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање положаја 

Списак лица која су поднела пријаву на оглас за избор јавних тужилаца 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

База питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Образац пријаве на интерни конкурс 

Интерни конкурс за попуњавање положаја 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 

Обрасци 

Одлука о избору заменика на трајну функкцију 

Оглас за избор јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 75/20 од 15.05.2020. године) 

Обавештење о полагању заклетве за изабране заменике јавнних тужилаца 20.02.2020. године 

Распоред разговора са кандидатима за апелациона јавна тужилаштва 4.3.2020. године 

Распоред разговора са кандидатима за апелациона јавна тужилаштва 6.3.2020. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs