Спровођење избора


09-11-2020 07:30 - 09-11-2020 14:00

Предаја изборног материјала – до 09.11.2020. године, од 07.30 до 14.00 часова

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs