Zaposleni u kancelariji Državnog veća tužilaca

ADMINISTRATIVNA KANCELARIJA

 

Sekretar Državnog veća tužilaca:

Tomo Zorić

tel:011-311-3186 lok.203

e-mail: sekretar@dvt.jt.rs

 

Nikola Đekanović

savetnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju

tel:011-311-3099 lok.106

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

Lozica Trajković

administrativno-tehnički sekretar

tel:011-311-3186

e-mail:lozica.trajkovic@dvt.jt.rs

 

SEKTOR ZA STATUSNA PITANJA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE, PRIPREMU PROPISA I EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

Luka Lopušina

savetnik

tel: 011-311-3099 lok. 205

e-mail: luka.lopusina@dvt.jt.rs

 

Aleksandar Bošković

viši savetnik

tel: 011-311-3973 lok.109

e-mail: aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            

ODSEK ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

 

 

Aleksandar Malešević
Šef odseka
viši savetnik

tel: 011-311-3099 lok.206

e-mail: aleksandarm@dvt.jt.rs

 

Mladen Jovan Rudolf Merlini

savetnik za informacione tehnologije

tel: 011-311-3973 lok.110

e-mail: mjr.merlini@dvt.jt.rs

 

Slađana Milutinović      

daktilograf

tel: 011-311-3784 lok.111

e-mail: sladjana.milutinovic@dvt.jt.rs

 

Slavica Živković

daktilograf

tel: 011-311-3186 lok. 102

e-mail: slavica.zivkovic@dvt.jt.rs

 

Zoran Milosavljević

vozač-kurir

tel: 011-311-3784 lok.111

e-mail: zoran.milosavljevic@dvt.jt.rs

 

GRUPA ZA BUDŽET I ANALITIČKO-PLANSKE POSLOVE

 

Anela Grbović

Rukovodilac Grupe
savetnik

tel:011-264-2084 lok.212

e-mail: anela.grbovic@dvt.jt.rs

 

Biljana Maričić

savetnik

tel: 011-311-3784 lok: 111

e-mail: biljana.maricic@dvt.jt.rs

 

Marija Tomić                                                                                                                     

saradnik

tel:011-311-3784 lok.111

e-mail: marija.tomic@dvt.jt.rs

 

Svetlana Mladenović

referent

tel:011-264-2084 lok.212

e-mail: svetlana.mladenovic@dvt.jt.rs

 

GRUPA ZA  FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE  POSLOVE

 

Milena Panić

Rukovodilac Grupe
viši savetnik

tel:011-311-3973 lok.110

e-mail: milena.panic@dvt.jt.rs

 

Goran Veljković

referent

tel:011-311-3973 lok.109

e-mail: goran.veljkovic@dvt.jt.rs

GRUPA ZA PISARNICU (ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE  POSLOVE)

 

Ljiljana Jovanović                                                                                               

Rukovodilac Grupe

tel:011-311-3186 lok.104

faks:011-3622-720

 

Tamara Spasić

kancelarijski poslovi

tel:011-311-3186 lok.104

 

Persida Živković                                                                                                           

arhivar

tel:011-311-3186 lok.104

SAMOSTALNI IZVRŠIOCI  IZVAN SVIH UNUTRAŠNJIH JEDINICA

 

Olivera Kijevčanin

viši savetnik

tel:011-311-3099 lok.206

e-mail:olivera.kijevcanin@dvt.jt.rs

 

Vanja Martinović

viši savetnik

tel:011-311-3973 lok. 110

e-mail: vanja.martinovic@dvt.jt.rs

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Nikola Đekanović

savetnik

tel:011-311-3099 lok.106

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs