Запослени у канцеларији Државног већа тужилаца

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА

 

Секретар Државног већа тужилаца:

Томо Зорић

тел:011-311-3186 лок.203

e-mail: sekretar@dvt.jt.rs

 

Никола Ђекановић

саветник за европске интеграције и међународну сарадњу

тел:011-311-3099 лок.106

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

Лозица Трајковић

aдминистративно-технички секретар

тел:011-311-3186

e-mail:lozica.trajkovic@dvt.jt.rs

 

СЕКТОР ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ, ПРИПРЕМУ ПРОПИСА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

 

Лука Лопушина

саветник

тел: 011-311-3099 лок. 205

e-mail: luka.lopusina@dvt.jt.rs

 

Aлександар Бошковић

виши саветник

тел: 011-311-3973 лок.109

e-mail: aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 

Александар Малешевић
Шеф одсека
виши саветник

тел: 011-311-3099 лок.206

e-mail: aleksandarm@dvt.jt.rs

 

Младен Јован Рудолф Мерлини

саветник за информационе технологије

тел: 011-311-3973 лок.110

e-mail: mjr.merlini@dvt.jt.rs

 

Слађана Милутиновић      

дактилограф

тел: 011-311-3784 лок.111

e-mail: sladjana.milutinovic@dvt.jt.rs

 

Славица Живковић

дактилограф

тел: 011-311-3186 лок. 102

e-mail: slavica.zivkovic@dvt.jt.rs

 

Зоран Милосављевић

возач-курир

тел: 011-311-3784 лок.111

e-mail: zoran.milosavljevic@dvt.jt.rs

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ И АНАЛИТИЧКО-ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Анела Грбовић

Руководилац Групе
саветник

тел:011-264-2084 лок.212

e-mail: anela.grbovic@dvt.jt.rs

 

Биљана Маричић

саветник

тел: 011-311-3784 лок: 111

e-mail: biljana.maricic@dvt.jt.rs

 

Марија Томић                                                                                                                     

сарадник

тел:011-311-3784 лок.111

e-mail: marija.tomic@dvt.jt.rs

 

Светлана Младеновић

референт

тел:011-264-2084 лок.212

e-mail: svetlana.mladenovic@dvt.jt.rs

 

ГРУПА ЗА  ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ  ПОСЛОВЕ

 

Милена Панић

Руководилац Групе
виши саветник

тел:011-311-3973 лок.110

e-mail: milena.panic@dvt.jt.rs

 

Горан Вељковић

референт

тел:011-311-3973 лок.109

e-mail: goran.veljkovic@dvt.jt.rs

ГРУПА ЗА ПИСАРНИЦУ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ)

 

Љиљана Јовановић                                                                                               

Руководилац Групе

тел:011-311-3186 лок.104

факс:011-3622-720

 

Тамара Спасић

канцеларијски послови

тел:011-311-3186 лок.104

 

Персида Живковић                                                                                                           

архивар

тел:011-311-3186 лок.104

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ  ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

 

Оливера Кијевчанин

виши саветник

тел:011-311-3099 лок.206

e-mail:olivera.kijevcanin@dvt.jt.rs

 

Вања Мартиновић

виши саветник

тел:011-311-3973 лок. 110

e-mail: vanja.martinovic@dvt.jt.rs

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Никола Ђекановић

саветник

тел:011-311-3099 лок.106

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs