Секретар

 

1506919_10205852579978651_7337807576969519469_n

 

ТОМО ЗОРИЋ

 

Лични подаци:

Рођен 09.09.1974. године у Београду, држављанин Републике Србије, по националности Србин, ожењен, отац две мал. девојчице.

Дипломирани правник са 20 година радног искуства у струци

Електронска адреса: sekretar@dvt.jt.rs

 


ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

СЕКРЕТАР ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ( од новембра 2014. године – / )

 

Руководи Административном канцеларијом; координира и усклађује рад унутрашњих јединица, стара се о благовременом и уједначеном обављању послова неопходних за функционисање Административне канцеларије, израђује планове у вези са свим активностима у Административној канцеларији и стара се о њиховој реализацији, усклађује и унапређује методе рада Административне канцеларије; врши најсложеније послове из делокруга Административне канцеларије; пружа стручна упутства, распоређује задатке и надзире рад запослених у Административној канцеларији; припрема годишњи извештај о раду; предлаже акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији; прати спровођење Националне стратегије реформе правосуђа; сарађује са државним и другим органима и организацијама у вршењу надлежности Административне канцеларије; стара се о припреми документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Административне канцеларије; помаже председнику Већа у извршавању послова и обавља и друге послове у складу са законом и по налогу председника Већа.

Учесник међународние конференције у Паризу од 14 – 16 јуна 2016. Године, на тему борбе против корупције.

У оквиру ИПА пројекта учествовао у делегацији која је посетила Шпански правосудни савет у Мадриду и Барселони фебруара 2016. године као и генерално тужилаштво Грчке – Атина новембар 2016. године.

Посета Италијанском Врховном правосудном савету у оквиру пројекта ОЕБС-а, Рим октобар 2016. године.

Члан делегације која је посетила генерално тужилаштво Руске федерације, Москва –  мај 2015. године и јун 2016. године где је представио функционисање Државног већа тужилаца и излагао рад и искуства Србије у борби против тероризма. Делегација је примљена на највишем нивоу од стране заменика генералног тужиоца Руске федерације Александра Буксмана.

Учесник међународне конференције коју је организовала Међународна асоцијација тужилаца у Сочију, Русија од 09 – 12. новембра 2015. године, где је имао излагање на тему методологија борбе против тероризма и искуства Србије у борби против тероризма.


 

2008 – новембар 2014. године

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

 

Виши саветник у Републичком јавном тужилаштву распоређен на пословима руковођења Одељењем за односе са јавношћу и истовремено распоређен на радно место портпарола Републичког јавног тужилаштва. Завршио успешно обуку и специјални тренинг под поткровитељством Владе Републике Јужне Кореје „Криминална превенција и правда“ у Сеулу, где је на престижном институту ЛРТИ добио сертификат о наведеном тренингу. 2008. године студијска посета Бриселу – институцијама које се боре против корупције и прања новца. Учесник пројекта и конференције „Владавина права“ која је одржана октобра 2011. године у Скопљу, Република Македонија под покровитељством Америчке амбасаде.


 

Од 2005 – 2008. године

СПЕЦИЈАЛНО ТУЖИЛАШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ОГРАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

 

Обављао послове стручног сарадника и портпарола Специјалног тужилаштва за борбу против организованог криминала. Објавио више стучних дела и радова из области организованог криминала и односа са јавношћу. Коаутор књиге „Односи са јавношћу у тужилаштву“, аутор рада „ Одузимање имовине као темељ борбе против организованог криминала“, аутор рада „ Трговина људима и илегалне миграције“. Учесник у бројним телевизијским емисијама и дебатама са темом организованог криминала, рада правосуђа, криминалне превенције и борбе против корупције.


 

Од 2003 – 2005. године

ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ

Виши стручни сарадник који је обављао послове у кривичном-истражном одељењу Другог општинског суда у Београду.


 

2003 године

Положио правосудни испит.


 

Од 2000 – 2003 године

ДРУГИ ОПШТИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ

Приправник који је прошао сва одељења у суду: Грађанско одељење, Кривично одељење, Одељење радних спорова, Одељење земљишне књиге. Обављао послове приправника под надзором судија надлежних за дате области.


 

2000. године

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

Дипломирао на Правном факултету у Београду као један од најбољих студената генерације са просечном оценом 9,93. Учесник је такмичења у беседништву на Правном факултету за шта је добио многобројна признања.


 

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ И СТРУЧНИ РАДОВИ

  1. 2007. године   Односи са јавношћу у тужилаштву.
  2. 2008. године   Стратегија јавног заговарања.
  3. 2009. године   Стратегија комуникације.
  4. 2010. године   Тужилаштво и јавност.
  5. 2011. године   Водич за комуникацију између јавних тужилаштава, медија и јавности.
  6. 2012. године   Стручни рад: Одузимање имовине као темељ борбе против организованог криминала.
  7. 2013. године   Стручни рад: Трговина људима и илегалне миграције.
Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs