Огласи

Списак носилаца јавнотужилачке функције за Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине 18.4.2017

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом саду 18.4.2017

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Нишу 18.4.2017

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу 18.4.2017

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Београду 18.4.2017

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији

Оглас за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У ТРЕЋЕМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У ОСНОВНИМ ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs