Финансијски извештаји

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ. 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА за период од 01.01.2019 – 30.06.2019 године. 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА за период од 01.01.2019 – 31.03.2019 године. 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2019. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.12.2018. ГОДИНЕ. 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА за период од 01.01.2018 – 30.09.2018 године. 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА за период од 01.01.2018 – 30.06.2018 године. 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА 2016 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2016 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs