Полагање испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца


08-09-2018

Полагање испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs