Полагање испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца


08-09-2018

Полагање испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, Београд
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs