Prof. dr Slobodan Orlović

Početna > Članovi > Prof. dr Slobodan Orlović
Untitled

 

Slobodan (Petar) Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu

 

Rođen je u Sarajevu, 1972. godine. Školovao se u Bačkom Gračacu i Odžacima. Studirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde je i doktorirao, 2008. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2018. godine. Autor je oko sedamdeset naučnih i stručnih radova iz oblasti ustavnog prava.

email: sorlovic@pf.uns.ac.rs

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs