Др Горан Илић

Почетна > Чланови > Др Горан Илић
goran-ilic-tuzilac-privatna-arhiva

 

Биографија

 

Др Горан Илић
Заменик председника Државног већа тужилаца, заменик Републичког јавног тужиоца и Повереник за самосталност

 

ОБРАЗОВАЊЕ
– Дипломирао на Правном факултету 1989. године.
– Правосудни испит положиo 1997. године.
– Магистрирао 2001. године на Правном факултету у Новом Саду, на тему „Развој уставности Србије у федеративној Југославији 1944-1947. године“.
– Докторирао 2007. године на Правном факултету у Нишу, одбранивши дисертацију на тему „Стварање, организација и функционисање кривичног правосуђа у Србији 1945-1957. године“.

 

РАДНО ИСКУСТВО
– Друго општинско јавно тужилаштво у Београду: заменик јавног тужиоца (од 1998. године до 2001. године)
– Прво општинско јавно тужилаштво у Београду: јавни тужилац (од 2001. године до 2009. године)
– Позивни члан Високог савета правосуђа (у периоду од 2001-2003. године).
– Републичко јавно тужилаштво: заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву (изабран на општем избору 2009. године).
– Изборни члан и заменик председника Државног већа тужилаца (од 06.04.2016. године).

 

СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ
– Током 2001. године завршио је специјалистички курс из области Међународног хуманитарног права (организован од стране међународне адвокатске коморе – International Bar Association).
– Током 2006. године завршио је програм о имплементацији новог Закона о кривичном поступку у Србији (организован од стране U.S Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance & Training).
– Стекао сертификат Правосудног центра за поседовање посебних знања из области права детета и кривично правној заштити малолетних лица 2006. године.
– Министарство за науку и технолошки развој је 2009. године донело одлуку да му додели научно звање научни сарадник за област друштвених наука.
– Током 2014. године завршио је обуку Савета Европе и Правосудне академије за предаваче и правосуђе, тужилаштво и полицију о корупцији и привредном киминалу.

 

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
– Коаутор је три монографије и више приручника. Аутор педесетак научних и стручних радова из области кривичног права и организације правосуђа, објављених у зборницима са домаћих и међународних саветовања. Био је уредник више научних и стручних публикација и зборника.
– У стручној јавности посебно је била запажена монографија Нови Законик о кривичном поступку реформа у стилу „један корак напред-два корака назаад“ и научни чланак Порекло и искуство Србије са јавнотужилачком истрагом у којима су критиковане концепцијске недоследности, логичке нејасноће и правнотехнички недостаци новог ЗКП-а. Такође, посебно је била запажена публикација Јачање положаја, надлежности и интегритета Државног већа тужилаца, објављена 2015. године. У тој публикацији је дат критички приказ уставних и законских норми и о Државном већу тужилаца.
– У периоду 2001-2004 године био је члан уређивачког одбора стручно-информативног часописа „Правни информатор“.
– Именован је за члана редакције Ревије за криминологију и кривично право за период 2009-2010, као и за члана Комисије за обуку судија и тужилаца Високог савета правосуђа за исти период.
– Савет Европе (мисија у Србији) 2003. године ангажовао га је у својству националног експерта за израду модела закона о јавном тужилаштву.
– Од оснивања Правосудног центра до његове трансформације у Правосудну академију обављао је дужност члана Програмског савета Правосудног центра. У периоду од 2010-2014. године обављао и дужност члана Управног одбора Правосудне академије.
– На годишњој конференцији Међународног удружења тужилаца у Сеулу 2011. Године у својству председника примио је награду за допринос Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије у остварењу циљева Међународног удружења тужилаца.
– Добитник годишње награде Српског удружења за кривичноправнутеорију и праксу (2015).
– На годишњој конференцији Међународног удружења тужилаца у Пекингу 2017. године у својству председника примио је награда за допринос Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије остварењу циљева Међународног удружења тужилаца, допринос владавини права и заштити јавних тужилаца у Србији.
– Тренутно обавља и дужност председника Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије.
– Члан је председништва Српског удружења за кривично правну теорију и праксу од 2014. године.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs