Приказ aрхиве за 2019 годину

Архива > Приказ aрхиве за 2019 годину

Седнице

Саопштења за јавност

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 22.02.2019. (“Службени гласник РС”, број 12/19) 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 29.03.2019. године 

Резултати полагања испита од 29.03.2019. године, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 96/18 од 11.12.2018. године и 12/19 од 22.02.2019. године) 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 08.04.2019. године 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 10.10.2018. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 15.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 10.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 11.04.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика јавног тужиоца 12.04.2019. године 

Листа кандидата који су полагали испит 29.03.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 16.04.2019. године 

Распоред разговора са кндидатима 17.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 18.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 19.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 22.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 23.04.2019. године 

Оглас за избор јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Обавештење о полагању испита за заменике јавног тужиоца 14.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 03.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 04.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 05.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 06.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 10.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 07.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 13.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву објављена 13.06.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 14.6.2019. године 

Резултати полагања испита од 14.6.2019. године. 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 30/19 од 24.04.2019. године) од 14.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу објављена 18.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године. 

Обавештење о полагању заклетве у Народној скупштини 25.07.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 06.09.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва 04.09.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта (тест 6.9.2019. године) 

Резултати полагања испита од 6.9.2019. године 

Резултати полагања испита од 6.09.2019. године (Оглас објављен у „Службеном гласнику РС“, број 40/19 од 07.06.2019. и „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године) 

Саопштење за јавност Етичког одбора Државног већа тужилаца 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 26. септембар 2019. године 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 14.10.2019. године. 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 15.10.2019. године. 

Распоред раговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 16.10.2019. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 30.10.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 13. новембра 2019. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Одлуку о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Одлука о максималном броју запослених у Државном већу тужилаца за 2019. годину 

Извештаји

Финансијски извештаји

Јавне набавке

Акти већа

Изборна комисија

Огласи

Избор јавног тужиоца

Избор заменика јавног тужиоца

Повереник за самосталност

Конкурси

Распоред разговора са кaндидатима 18.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 19.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 22.04.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 23.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу објављена 17.04.2019. године 

Ранг листа кандидата за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву објављена 17.04.2019. године 

Оглас за избор јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. годинe 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 30/19 од 25.04.2019. године. 

Распоред разговора са кaндидатима 03.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 04.06.2019. године 

Распоред разговора са кaндидатима 05.06.2019. године 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца који се бира први пут 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за виша и апелациона јавна тужилаштва. 

Распоред разговора са кандидатима 06.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 07.06.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима 10.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду објављена 07.06.2019. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца објављен у “Службеном гласнику РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године. 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу објављена 13.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву објављена 13.06.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 14.6.2019. године 

Резултати полагања испита од 14.6.2019. године 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 30/19 од 24.04.2019. године) од 14.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву објављена 18.06.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу објављена 18.06.2019. године 

Обавештење о полагању испита за заменике јавних тужилаца 06.09.2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва 04.09.2019. године 

Резултати полагања испита од 6.9.2019. године 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта (тест 6.9.2019. године) 

Резултати полагања испита од 6.09.2019. године (Оглас објављен у „Службеном гласнику РС“, број 40/19 од 07.06.2019. и „Службеном гласнику РС“, број 43/19 од 19.06.2019. године) 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 26. септембар 2019. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца 30.10.2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, објављена 13. новембра 2019. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 13. новембра 2019. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs