Приказ aрхиве за 2018 годину

Архива > Приказ aрхиве за 2018 годину

Седнице

Саопштења за јавност

Саопштење ДВТ на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије 

Мишљење ДВТ на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије 

Мишљење ДВТ на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије ( енглеска верзија ) 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Полагање заклетве у Народној скупштини 12.04.2018.године у 12 часова 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 14. јуна 2018. године 

Одлука о максималном броју запослених у Државном већу тужилаца за 2018. годину 

Обавештење ДВТ 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање Испита 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 07. септембра 2018. године 

Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца 

Резултати полагања испита од 08.09.2018 године. 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 08.09.2018 године. 

Коначна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду 

Ранг листа кандидата за заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 12. септембра 2018. године. 

Резултати полагања испита од 08.09.2018. године поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 97/17 од 01. новембра 2017. године, „Службени гласник РС”, број 46/18 од 15. јуна 2018. године, „Службени гласник РС”, број 37/18 од 11. маја 2018. године и „Службени гласник РС”, број 59/18 од 31. јула 2018. године) 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 21.09.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање испита 

Обавештење поводом огласа за избор јавних тужилаца – полагање писаног теста 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца, након спроведеног поступка по приговору 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 10.10.2018. године 

Резултати полагања испита од 13.10.2018. године, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 70/18 од 21. септембра 2018. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 13.10.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца, објављена 22. октобра 2018. године 

Избор заменика Тужиоца за ратне злочине. 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, објављена 05. новембра 2018. године 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 13.11.2018 године. 

Полагање заклетве за изабране заменике јавног тужиоца 22.11.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика jaвног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Oсновном јавном тужилаштву у Неготину , објављена 22. новембра 2018. године 

Одлука о избору заменика јавних тужилаца за виша јавна тужилаштва од 22.11.2018. године 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 22.11.2018. године 

Одлука о изменама и допунама правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца ТРЗ, АЈТ и ВЈТ од 04.12.2018. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца објављен у “Службеном гласнику РС”, 96/18 од 11.12.2018. године 

Полагање заклетве за заменике јавног тужиоца 26.12.2018. године 

Извештаји

Финансијски извештаји

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ 

Одлука о покретању поступка ЈН – 1/2018 

Конкурсна документација ЈН – 1/2018 

Јавне набавке

Акти већа

Изборна комисија

Огласи

Избор јавног тужиоца

Избор заменика јавног тужиоца

Повереник за самосталност

Конкурси

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа објављеног у “Службеном гласнику РС”, бр. 86/17 од 22.09.2017. и 92/17 од 13.10.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 22.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 23.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 24.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 27.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 28.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 29.11.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 04.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 05.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 06.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 07.12.2017. године 

Распоред разговора са кандидатима на дан 08.12.2017. године 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 22.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 23.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 25.01.18. године 

Распоред разговора са кандидатима за заменика Тужиоца за ратне злочине и виша јавна тужилаштва 24.01.18. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 21. марта 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 21. марта 2018. године 

Полагање заклетве у Народној скупштини 12.04.2018.године у 12 часова 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 11.05.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 14. јуна 2018. године 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 15.06.2018. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Више јавно тужилаштво у Београду 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 31.07.2018. године 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање Испита 

Распоред разговора са кандидатима на дан 05.09.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 07. септембра 2018. године 

Распоред разговора са кандидатима од 10.09.2018. до 14.09.2018. године 

Резултати полагања испита од 08.09.2018 године. 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 08.09.2018 године. 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 

Коначна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду 

Ранг листа кандидата за заменика Тужиоца за ратне злочине 

Одлуку о избору заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у понеделјак 24.9.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у уторак 25.9.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима за заменике јавних тужилаца у среду 26.9.2018. године. 

Резултати полагања испита од 08.09.2018. године поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 97/17 од 01. новембра 2017. године, „Службени гласник РС”, број 46/18 од 15. јуна 2018. године, „Службени гласник РС”, број 37/18 од 11. маја 2018. године и „Службени гласник РС”, број 59/18 од 31. јула 2018. године) 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку, објављена 27. септембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, објављена 27. септембра 2018. године 

Резултати полагања испита од 08.09.2018. године поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 97/17 од 01. новембра 2017. године, „Службени гласник РС”, број 46/18 од 15. јуна 2018. године, „Службени гласник РС”, број 37/18 од 11. маја 2018. године и „Службени гласник РС”, број 59/18 од 31. јула 2018. године) 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца од 21.09.2018. године 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца – полагање испита 

Распоред разговора са кандидатима 05.10.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима 04.10.2018 године. 

Распоред разговора са кандидатима 08.10.2018 године. 

Распоред разговора са кандидатима 09.10.2018. године. 

Распоред разговора са кандидатима 10.10.18. године. 

Обавештење поводом огласа за избор јавних тужилаца – полагање писаног теста 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за избор јавног тужиоца, након спроведеног поступка по приговору 

Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца од 10.10.2018. године 

Резултати полагања испита од 13.10.2018. године, поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, број 70/18 од 21. септембра 2018. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта од 13.10.2018. године 

Распоред разговора са кандидатима од 22.10. до 26.10.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку, објављена 22. октобра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца, објављена 22. октобра 2018. године 

Избор заменика Тужиоца за ратне злочине. 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва 

Распоред разговора са кандидатима за виша јавна тужилаштва од 05.11.2018. до 08.11.2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, објављена 05. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, објављена 05. новембра 2018. године 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 14.11.2018 године. 

Распоред разговора за Апелационо јавно тужилаштво у Београду 13.11.2018 године. 

Распоред разговора са кандидатима за Тужилаштво за ратне злочине 21.11.2018. 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика jaвног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу, објављена 22. новембра 2018. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину , објављена 22. новембра 2018. године 

Одлука о избору заменика јавних тужилаца за виша јавна тужилаштва од 22.11.2018. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца ТРЗ, АЈТ и ВЈТ од 04.12.2018. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца објављен у “Службеном гласнику РС”, 96/18 од 11.12.2018. године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs