Prikaz arhive za 2017 godinu

Arhiva > Prikaz arhive za 2017 godinu

Sednice

Saopštenja za javnost

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine), po azbučnom redu i zbiru ocena 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine) 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine) 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 84/16 od 12.10.2016. godine) 

Lista kandidata za izbor javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima, utvrđena na Prvoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 25.01.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 80/16 od 30.09.2016. godine) 

Rang lista kandidata za izbor zamenika Tužioca za organizovani kriminal, utvrđena na Drugoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 02.02.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 36/16 od 08.04.2016. godine) 

Rang lista kandidata za izbor zamenika Tužioca za ratne zločine, utvrđena na Drugoj redovnoj sednici Državnog veća tužilaca održanoj dana 02.02.2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 36/16 od 08.04.2016. godine) 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu i Višem javnom tužilaštvu u Somboru 

Predlog odluke za prvi izbor zamenika javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima 

Odluka Državnog veća tužilaca o izboru zamenika javnog tužioca u viša javna tužilaštva. A br 50/17 od 02.02.2017. 

Oglas za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika tužioca za organizovani kriminal 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca u višim i osnovnim javnim tužilaštvima 

Rang lista kandidata za zamenika Republičkog javnog tužioca (po konkursu objavjavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 36/16 od 08.04.2016. godine) 

Rang lista kandidata za zamenika Republičkog javnog tužioca (po konkursu objavjavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 8/17 od 03.02.2017. godine) 

Odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca u višim i osnovnim javnim tužilaštvima od 31.3.2017. godine 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu od 28.04.2017. godine 

Odluka o izboru zamenika predsednika Državnog veća tužilaca 

Odluka ispitne komisije 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Rezultati ispita za ocenu stručnosti i osposobljenosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca – 18.5.2017 godine 

Liste kandidata koji su podneli prijave na oglase za izbor zamenika javnog tužioca po oglasima objavljenim u „Službenom glasniku RS“, broj 16/17, 30/17 i 41/17). – 25.5.2017 u 15.30 časova (preuzimanje liste se vrši preko “mozzila“ pretraživača) 

Oglas za izbor zamenika Tužioca za ratne zločine 

Jedinstvene liste kandidata za zamenike javnih tužilaca – 9.6.2017 godine u 21.30 časova 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Užicu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 

Prethodna rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca u viša javna tužilaštva 

Odluka o predlogu kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 

PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA 

Spisak nosilaca javnotužilačke funkcije za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu 24.08.2017 

Spisak nosilaca javnotužilačke funkcije za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu 24.08.2017 

Spisak nosilaca javnotužilačke funkcije za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu 24.08.2017 

Spisak nosilaca javnotužilačke funkcije za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu 24.08.2017 

Spisak nosilaca javnotužilačke funkcije za Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine 24.08.2017 

Odluka poverenika za informacije od javnog značaja 071-01-2531/17-03 Mirko Ilić PI 21/17 

Oglas za izbor zamenika javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji. 

Lista kandidata koji su podneli prijave na oglase za izbor zamenika javnog tužioca po oglasima objavljenim u „Službenom glasniku RS“, broj 16/17, 30/17 i 41/17). 25.5.2017 u 15.30 časova 

Oglas je objavljen u Sluzbenom glasniku 86/17 od 22.09.2017. godine. 

Obaveštenje povodom oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca o datumu i vremenu polaganja ispita 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Rezultati polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca 

Oglas za izbor javnih tužilaca 22.11.2017 

Rang liste kandidata za izbor zamenika javnog tužioca, objavljene 07. decembra 2017. godine 

Konačne rang liste kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima 

Odluka Državnog veća tužilaca, od 14. decembra 2017. Godine 

Izveštaji

Finansijski izveštaji

GRUPA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 2015 

GRUPA ZA PLANIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA JAVNIH TUŽILAŠTAVA 2015 

Javne nabavke

Akti veća

Izborna komisija

Oglasi

Izbor javnog tužioca

Izbor zamenika javnog tužioca

Poverenik za samostalnost

Konkursi

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca u javnim tužilaštvima 

Obaveštenje povodom oglasa za izbor zamenika javnih tužilaca o datumu i vremenu polaganja ispita 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici 

Rang liste kandidata za izbor zamenika javnog tužioca, objavljene 07. decembra 2017. godine 

Konačne rang liste kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima 

Odluka Državnog veća tužilaca, od 14. decembra 2017. Godine 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs