Приказ aрхиве за 2017 годину

Архива > Приказ aрхиве за 2017 годину

Седнице

Саопштења за јавност

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године), по азбучном реду и збиру оцена 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године) 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године) 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 84/16 од 12.10.2016. године) 

Листа кандидата за избор јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима, утврђена на Првој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 25.01.2017. године („Службени гласник РС”, број 80/16 од 30.09.2016. године) 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за организовани криминал, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године) 

Ранг листа кандидата за избор заменика Тужиоца за ратне злочине, утврђена на Другој редовној седници Државног већа тужилаца одржаној дана 02.02.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/16 од 08.04.2016. године) 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину и Вишем јавном тужилаштву у Сомбору 

Предлог одлуке за први избор заменика јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука Државног већа тужилаца о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва. А бр 50/17 од 02.02.2017. 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика тужиоца за организовани криминал 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у вишим и основним јавним тужилаштвима 

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 36/16 од 08.04.2016. године) 

Ранг листа кандидата за заменика Републичког јавног тужиоца (по конкурсу објавјављеном у „Службеном гласнику РС“, број 8/17 од 03.02.2017. године) 

Oдлукa о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у вишим и основним јавним тужилаштвима од 31.3.2017. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду од 28.04.2017. године 

Одлука о избору заменика председника Државног већа тужилаца 

Одлука испитне комисије 

Одлука o начину оцењивања изреке оптужног акта 

Резултати испита за оцену стручности и оспособљености кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца – 18.5.2017 године 

Листе кандидата који су поднели пријаве на огласе за избор заменика јавног тужиоца по огласима објављеним у „Службеном гласнику РС“, број 16/17, 30/17 и 41/17). – 25.5.2017 у 15.30 часова (преузимање листе се врши преко “mozzila“ претраживача) 

Оглас за избор заменика Тужиоца за ратне злочине 

Јединствене листе кандидата за заменике јавних тужилаца – 9.6.2017 године у 21.30 часова 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду 

Претходна ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца у виша јавна тужилаштва 

Одлука о предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 

Посебан каталог звања и положаја у Административној канцеларији Државног већа тужилаца 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Београду 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Нишу 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за подручје Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду 24.08.2017 

Списак носилаца јавнотужилачке функције за Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине 24.08.2017 

Одлука повереника за информације од јавног значаја 071-01-2531/17-03 Мирко Илић ПИ 21/17 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији. 

Листа кандидата који су поднели пријаве на огласе за избор заменика јавног тужиоца по огласима објављеним у „Службеном гласнику РС“, број 16/17, 30/17 и 41/17). 25.5.2017 у 15.30 часова 

Oglas je objavljen u Sluzbenom glasniku 86/17 od 22.09.2017. godine. 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Допис Влади поводом огласа за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду 

Резултати полагања испита поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Допис министру финансија 

Оглас за избор јавних тужилаца 22.11.2017 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Извештаји

Финансијски извештаји

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНE ПОСЛОВЕ 2015 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА 2015 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2016 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА 2016 

Јавне набавке

Акти већа

Изборна комисија

Огласи

Избор јавног тужиоца

Избор заменика јавног тужиоца

Повереник за самосталност

Конкурси

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у јавним тужилаштвима 

Обавештење поводом огласа за избор заменика јавних тужилаца о датуму и времену полагања испита 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 

Ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца, објављене 07. децембра 2017. године 

Коначне ранг листе кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима 

Одлука Државног већа тужилаца, од 14. децембра 2017. Године 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs