Почетна страна

Контакт

тел. 011/311-3186
pisarnica@dvt.jt.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗБОР
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У
ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
УТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА
ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ОГЛАС ЗА ИЗБОР ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У ОСНОВНИМ
ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА
ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У ТРЕЋЕМ
ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ
ОБАВЕШТЕЊЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА
РЈТ, ТОК И ТРЗ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
САОПШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА
САСТАВЉАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ПИСАНОГ ТЕСТА И ВРЕДНОВАЊЕ
ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
УНАПРЕЂЕЊА РАДА ЈАВНОГ
ТУЖИЛАШТВА, ПОВОДОМ ОГЛАСА
ЗА ИЗБОР ТУЖИОЦА ЗА
РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДВИЂЕНИМ
РОКОВИМА ПОВОДОМ ОГЛАСА
ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У
ОСНОВНИМ ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВИМА
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ
ТЕСТА ПОВОДОМ ОГЛАСА
ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ
ТУЖИЛАЦАУ ТРЕЋЕМ ОСНОВНОМ
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ